Hổ trợ trực tuyến

HOTLINE - 0348 543 530

HOTLINE - 0348 543 530

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG - 0921 136 242

HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG - 0921 136 242

TƯ VẤN KỸ THUẬT - 0909 837 737

TƯ VẤN KỸ THUẬT - 0909 837 737

Module tin tức 2

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Máy Nén Lạnh Copeland

mỗi trang
MÁY NÉN COPELAND ZRT288KC-TFD-277

MÁY NÉN COPELAND ZRT288KC-TFD-277

Model máy: ZRT288KC TFD 277 Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ : Thái Lan
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZP137KCE-TFD-422

MÁY NÉN COPELAND ZP137KCE-TFD-422

Model máy: ZP137KCE TFD 422 Mã lực: 11.4 HP Công suất: 111.000 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZR61KS-TFD-522

MÁY NÉN COPELAND ZR61KS-TFD-522

Model máy: ZR61KS TFD 522 Mã lực: 5 HP Công suất: 51.000 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZP295KC-TWD-522

MÁY NÉN COPELAND ZP295KC-TWD-522

Model máy: ZP295KC TWD 522 Mã lực: 24.6 HP Công suất: 244.000 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZP295KCE-TWD-522

MÁY NÉN COPELAND ZP295KCE-TWD-522

Model máy: ZP295KCE TWD 522 Mã lực: 24.6 HP Công suất: 244.000 Btu/h
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZR19M3E-TWD-561

MÁY NÉN COPELAND ZR19M3E-TWD-561

Model máy: ZR19M3E TWD 561 Mã lực: 15 HP Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR62KQM-TFD-202

MÁY NÉN COPELAND CR62KQM-TFD-202

Model máy: CR62KQM TFD 202 Mã lực: 5 HP Công suất: 45.000 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz Môi chất lạnh: R22
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR53K6M-TFD-201

MÁY NÉN COPELAND CR53K6M-TFD-201

Model máy: CR53K6M TFD 201 Mã lực: 3.9 HP Công suất: 35.100 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR53KQM-TFD-201

MÁY NÉN COPELAND CR53KQM-TFD-201

Model máy: CR53KQM TFD 201 Mã lực: 4.5 HP Công suất: 39.700 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR47K6M-TFD-201

MÁY NÉN COPELAND CR47K6M-TFD-201

Model máy: CR47K6M TFD 201 Mã lực: 3.9 HP Công suất: 35.100 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR47KQM-TFD-201

MÁY NÉN COPELAND CR47KQM-TFD-201

Model máy: CR47KQM TFD 201 Mã lực: 4.4 HP Công suất: 39.700 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR37K6M-PFZ-101

MÁY NÉN COPELAND CR37K6M-PFZ-101

Model máy: CR37K6M PFZ 101 Mã lực: 3.08 HP Công suất: 19.500 - 43.300 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR34K6M-TFD-101

MÁY NÉN COPELAND CR34K6M-TFD-101

Model máy: CR34K6M TFD 101 Mã lực: 2.5 HP Công suất: 24.700 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Thái Lan​
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR30K6M-TFM-101

MÁY NÉN COPELAND CR30K6M-TFM-101

Model máy: CR30K6M TFM 101 Mã lực: 2.5 HP Công suất: 22.500 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR24K6M-TFD-101

MÁY NÉN COPELAND CR24K6M-TFD-101

Model máy: CR24K6M TFD 101 Mã lực: 2 HP Công suất: 18.000 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR42K6M-PFZ-101

MÁY NÉN COPELAND CR42K6M-PFZ-101

Model máy: CR42K6M PFZ 101 Mã lực: 3. 5 HP Công suất: 31.500 Btu/h Nguồn điện: 220 - 240 V / 1 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR42K6M-TFM-101

MÁY NÉN COPELAND CR42K6M-TFM-101

Model máy: CR42K6M TFM 101 Mã lực: 3. 5 HP Công suất: 31.500 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR30K6M-PFZ-101

MÁY NÉN COPELAND CR30K6M-PFZ-101

Model máy: CR30K6M PFZ 101 Mã lực: 3.08 HP Công suất: 27.700 Btu/h Nguồn điện: 220 - 240 V / 1 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR37K6M-TFD-101

MÁY NÉN COPELAND CR37K6M-TFD-101

Model máy: CR37K6M TFD 101 Mã lực: 3.08 HP Công suất: 27.700 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR34K6M-PFZ-101

MÁY NÉN COPELAND CR34K6M-PFZ-101

Model máy: CR34K6M PFZ 101 Mã lực: 2.5 HP Công suất: 22.500 Btu/h Nguồn điện: 220 - 240 V / 1 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR30K6M-PF1-171

MÁY NÉN COPELAND CR30K6M-PF1-171

Model máy: CR30K6M PF1 171 Mã lực: 2.5 HP Công suất: 22.500 Btu/h Nguồn điện: 220 - 240 V / 1 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR30K6M-PF1-111

MÁY NÉN COPELAND CR30K6M-PF1-111

Model máy: CR30K6M PF1 111 Mã lực: 2.5 HP Công suất: 22.500 Btu/h
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND CR24K6M PFZ-101

MÁY NÉN COPELAND CR24K6M PFZ-101

Model máy: CR24K6M PFZ 101 Mã lực: 2 HP Công suất: 43.300 Btu/h Nguồn điện: 220 - 240 V / 1 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZP120KCE-TFD-522

MÁY NÉN COPELAND ZP120KCE-TFD-522

Model máy: ZP120KCE TFD 522 Mã lực: 10 HP Công suất: 123.000 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZP154KCE-TFD-522

MÁY NÉN COPELAND ZP154KCE-TFD-522

Model máy: ZP154KCE TFD 522 Mã lực: 3 HP Công suất: 12.700 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND D6DT5-3200-AWM/D

MÁY NÉN COPELAND D6DT5-3200-AWM/D

Model máy: D6DT5 3200 AWM/D Mã lực: 32 HP Công suất: 288.000 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZRD72KC TFD 433

MÁY NÉN COPELAND ZRD72KC TFD 433

Model máy: ZRD72KC TFD 433 Mã lực: 6 HP Công suất: 51.000 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZR160KCE-TFD-550

MÁY NÉN COPELAND ZR160KCE-TFD-550

Model máy: ZR160KCE TFD 550 Mã lực: 13 HP Công suất: 127.000 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZR94KCE-TFD-522

MÁY NÉN COPELAND ZR94KCE-TFD-522

Model máy: ZR94KCE TFD 522 Mã lực: 7 HP Công suất: 67.000 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZR72KCE-TFD-522

MÁY NÉN COPELAND ZR72KCE-TFD-522

Model máy: ZR72KCE-TFD-522 Mã lực: 6 HP Công suất: 56.500 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZR61KCE-TFD-522

MÁY NÉN COPELAND ZR61KCE-TFD-522

Model máy: ZR61KCE-TFD-522 Mã lực: 5.08 HP Công suất: 51.000 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz Môi chất lạnh: R22,...
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZR61KE-TFP-54E

MÁY NÉN COPELAND ZR61KE-TFP-54E

Model máy: ZR61KE TFP 54E Mã lực: 5.08 HP Công suất: 51.000 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZR54KE-TFP-54E

MÁY NÉN COPELAND ZR54KE-TFP-54E

Model máy: ZR54KE-TFP-54E Mã lực: 4.5 HP Công suất: 46.000 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz Môi chất lạnh: R22,...
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZR48KCE-TFD-522

MÁY NÉN COPELAND ZR48KCE-TFD-522

Model máy: ZR48KCE-TFD-522 Mã lực: 4 HP Công suất: 40.500 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZR45K3-TFD-522

MÁY NÉN COPELAND ZR45K3-TFD-522

Model máy: ZR45K3-TFD-522 Mã lực: 3.75 HP Công suất: 37.900 Btu/h Nguồn điện: 220 - 240 V / 1 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi
MÁY NÉN COPELAND ZR40K3-TFD-522

MÁY NÉN COPELAND ZR40K3-TFD-522

Model máy: ZR40K3-TFD-522 Mã lực: 3,33 HP Công suất: 33.300 Btu/h Nguồn điện: 380 - 420 V / 3 Pha / 50Hz
Vui lòng gọi

Top

   (0)